Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.040

Number of records: 848

Back
87 0280 Valid

Koncové zariadenia (TE). Faksimilné zariadenie skupiny 4 triedy 1 pre digitálnu sieť integrovaných služieb (ISDN). Skúšky koncových zariadení

Release Date: 01.12.1994

87 0015 Valid

Koncové zariadenia (TE). Základné a odporúčané dodatočné požiadavky na koncové zariadenia podporujúce teletexové aplikácie

Release Date: 01.12.1994

87 0324 Valid

Signalizačné protokoly a spojovanie (SPS). Rozhrania V v digitálnej miestnej ústredni (LE). Rozhranie V5.1 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 1: Špecifikácia rozhrania V5.1

Release Date: 01.12.1994

87 0324 Valid

Signalizačné protokoly a spojovanie (SPS). Rozhrania V v digitálnej miestnej ústredni (LE). Rozhranie V5.1 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 2: Predbežné vyhlásenie o zhode zavedenia protokolu

Release Date: 01.12.1994

87 0263 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Diaľková telefónna služba 7 kHz. Popis služby

Release Date: 01.06.1995

87 0268 Valid

Hľadiská sietí (NA). Veľkomestská sieť (MAN). Vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

Release Date: 01.06.1995

87 0269 Valid

Hľadiská sietí (NA). Veľkomestská sieť (MAN). Procedúra konvergencie fyzickej vrstvy (PLCP) pre 2,048 Mbit/s. Vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

Release Date: 01.06.1995

87 0270 Valid

Hľadiská sietí (NA). Veľkomestská sieť (MAN). Procedúra konvergencie fyzickej vrstvy (PLCP) pre 34,368 Mbit/s. Vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

Release Date: 01.06.1995

87 0271 Valid

Hľadiská sietí (NA). Veľkomestská sieť (MAN). Procedúra konvergencie fyzickej vrstvy (PLCP) pre 139,264 Mbit/s. Vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

Release Date: 01.06.1995

87 0272 Valid

Hľadiská sietí (NA). Veľkomestská sieť (MAN). Procedúra konvergencie fyzickej vrstvy (PLCP) pre 155,520 Mbit/s. Systémy SDH založené na odporúčaniach CCITT G.707, G.708 a G.709. Vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

Release Date: 01.06.1995

87 0273 Valid

Hľadiská sietí (NA). Veľkomestská sieť (MAN). Riadenie vrstvy ovládania prístupu k prenosovému prostrediu (MAC)

Release Date: 01.06.1995

87 0274 Valid

Hľadiská sietí (NA). Veľkomestská sieť (MAN). Špecifikácia požiadaviek na riadenie vrstvy ovládania prístupu k prenosovému prostrediu (MAC)

Release Date: 01.06.1995

87 0275 Valid

Hľadiská sietí (NA). Veľkomestská sieť (MAN). Prepájanie veľkomestských sietí (MAN)

Release Date: 01.06.1995

87 0278 Valid

Hľadiská sietí (NA). Podpora existujúcich služieb so zaručenou konštantnou bitovou rýchlosťou a určeným prenosovým oneskorením vo veľkomestskej sieti (MAN)

Release Date: 01.06.1995

87 0235 Valid

Rádiové zariadenia a systémy (RES). Technické charakteristiky, skúšobné podmienky a metódy merania rádiového zariadenia bezšnúrových telefónov

Release Date: 01.06.1995

87 0245 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Technické charakteristiky telefónnych koncových zariadení. Časť 1: Všeobecne

Release Date: 01.12.1995

87 0245 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Technické charakteristiky telefónnych koncových zariadení. Časť 2: Telefónia s mikrofónmi s PCM a kódovým pravidlom A

Release Date: 01.12.1995

87 0281 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Služba telefónie 7 kHz. Požiadavky na koncové zariadenia z hľadiska medzikoncovej kompatibility

Release Date: 01.12.1995

87 0017 Valid

Koncové zariadenia (TE). Skúšobné postupy pre teletex

Release Date: 01.12.1995

87 0387 Valid

Neverejná telekomunikačná sieť (PTN). Metóda špecifikácie základných a doplnkových služieb

Release Date: 01.12.1995

87 0361 Valid

Neverejná telekomunikačná sieť (PTN). Špecifikácia, funkčné modely a informačné toky. Doplnková služba - ponuka volania

Release Date: 01.12.1995

Dotaz zabral 0,348s.