Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 33.060.40

Počet záznamov: 119

Back
34 2100 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre nadzemné oznamovacie vedenia

Vydanie: 10.03.1977

34 2300 Valid

Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení

Vydanie: 21.09.1977

34 2100 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre nadzemné oznamovacie vedenia

Vydanie: 01.02.1984

33 2160 Valid

Elektrotechnické predpisy. Predpisy na ochranu oznamovacích vedení a zariadení pred nebezpečnými vplyvmi trojfázových vedení VN, VVN a ZVN

Vydanie: 01.04.1993

87 0429 Valid

Digitálne systémy pre televízne a rozhlasové vysielanie a dátovú službu. Štruktúra rámca, kódovanie kanálov a modulácia pre káblové systémy

Vydanie: 01.12.1997

36 7211 Valid

Káblové rozvody informačnej techniky v budovách. Časť 1: Základný prístup ISDN

Vydanie: 01.12.2001

36 7211 Valid

Káblové rozvody informačnej techniky v budovách. Časť 1: Základný prístup ISDN

Vydanie: 01.09.2003

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 9: Rozhrania pre hlavné stanice televíznych káblových rozvodov a družicových spoločných televíznych antén a pre podobné profesionálne zariadenia spracúvajúce transportné toky DVB/MPEG-2

Vydanie: 01.09.2003

87 1909 Valid

Digitálny širokopásmový káblový prístup k verejnej telekomunikačnej sieti. Časovo kritické multimediálne služby IP. Časť 12: Protokol prenosu signalizácie internetom (ISTP)

Vydanie: 01.02.2008

87 1909 Valid

Digitálny širokopásmový káblový prístup k verejnej telekomunikačnej sieti. Časovo kritické multimediálne služby IP. Časť 23: Prístupové koncové zariadenie s internetovým protokolom - signalizácia riadenia vedenia (IPAT-LCS)

Vydanie: 01.02.2008

36 7213 Valid

Rozvod satelitného signálu jediným koaxiálnym káblom v samostatných domových inštaláciách

Vydanie: 01.05.2008

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 4: Pasívne širokopásmové zariadenia pre koaxiálne káblové siete

Vydanie: 01.01.2009

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 5-1: IP brány a rozhrania hlavných staníc

Vydanie: 01.08.2009

33 3437 Valid

Norma EMC na siete. Časť 2: Drôtové telekomunikačné siete s koaxiálnymi káblami

Vydanie: 01.06.2011

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 6: Optické zariadenia

Vydanie: 01.10.2011

92 0204 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu

Vydanie: 01.03.2012

87 2878 Valid

Prístup, koncové zariadenia, prenos a multiplexovanie (ATTM). Prenosové systémy tretej generácie pre interaktívne služby káblovej televízie – káblové modemy IP. Časť 1: Všeobecne – DOCSIS 3.0

Vydanie: 01.05.2012

87 2878 Valid

Prístup, koncové zariadenia, prenos a multiplexovanie (ATTM). Prenosové systémy tretej generácie pre interaktívne služby káblovej televízie – káblové modemy IP. Časť 2: Fyzická vrstva – DOCSIS 3.0

Vydanie: 01.05.2012

87 2878 Valid

Prístup, koncové zariadenia, prenos a multiplexovanie (ATTM). Prenosové systémy tretej generácie pre interaktívne služby káblovej televízie – káblové modemy IP. Časť 3: Zostupné rádiofrekvenčné rozhranie – DOCSIS 3.0

Vydanie: 01.05.2012

87 2878 Valid

Prístup, koncové zariadenia, prenos a multiplexovanie (ATTM). Prenosové systémy tretej generácie pre interaktívne služby káblovej televízie – káblové modemy IP. Časť 4: Protokoly MAC a hornej vrstvy – DOCSIS 3.0

Vydanie: 01.05.2012

87 2878 Valid

Prístup, koncové zariadenia, prenos a multiplexovanie (ATTM). Prenosové systémy tretej generácie pre interaktívne služby káblovej televízie – káblové modemy IP. Časť 5: Služby zabezpečenia – DOCSIS 3.0

Vydanie: 01.05.2012

Dotaz zabral 0,434s.