Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1992-1-1/Oprava AC2

STN EN 1992-1-1/Oprava AC2

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1992-1-1/Oprava AC2
Validity: Withdrawn
Number of pages: 12
Language:
SK
Paper: 0,00€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 0,00€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 0,00€
c) With ability to print and copy (printscreen) 0,00€
Slovak title Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy
English title Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings
Release Date: 01. 02. 2011
Date of withdrawal: 01. 12. 2015
ICS: 91.010.30, 91.080.40
Sorting character/National clasification code 73 1201
Level of incorporation: idt EN 1992-1-1:2004/AC:2010
Official Journal 01/11
Amendments
Replaced by: STN EN 1992-1-1+A1:2015-06 (73 1201)
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Eurokód 2 sa používa pre navrhovanie konštrukcií budov a inžinierskych stavieb z prostého, vystuženého a predpätého betónu. Spĺňa princípy a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a používateľnosti konštrukcií a zásady ich návrhu a overenia, ktoré sú dané v EN 1990 Zásady navrhovania konštrukcií.