Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1992-1-1+A1

STN EN 1992-1-1+A1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1992-1-1+A1
Platnosť: Valid
Pages 190
language
SK
hard copy 36,30€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 32,67€
b) without ability to print, with ability to copy 36,30€
c) with ability to print and copy 47,19€
Slovak title Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy (Konsolidovaný text)
English title Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings
Publication date 01. 06. 2015
Withdrawal date
ICS: 91.010.30, 91.080.40
Triediaci znak: 73 1201
Úroveň zapracovania: idt EN 1992-1-1:2004, idt EN 1992-1-1:2004/AC:2010, idt EN 1992-1-1:2004/A1:2014
Vestník: 05/15
Amendments Zmena *NA V 11/15
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 1992-1-1:2006-07 (73 1201)
Poznámka vo Vestníku: Táto norma je konsolidovaným znením STN EN 1992-1-1: 2006, STN EN 1992-1-1: 2006/AC: 2008, STN EN 1992-1-1: 2006/AC2: 2011 so zapracovanou zmenou STN EN 1992-1-1: 2006/A1: 2015
Predmet normy: Časť 1-1 Eurokódu 2 uvádza všeobecné zásady pre navrhovanie konštrukcií z prostého betónu, železobetónu a predpätého betónu, vyrobeného z hutného a pórovitého kameniva a špecifické pravidlá pre budovy.Kapitoly 1 a 2 uvádzajú dopĺňajúce články k článkom uvedeným v EN 1990 „Zásady navrhovania konštrukcií“.Táto časť 1-1 nezahŕňa: - použitie hladkej výstuže; - odolnosť proti požiaru; - zvláštnosti určitých druhov budov (ako sú výškové budovy); - zvláštnosti určitých druhov inžinierskych diel (viadukty, mosty, priehrady, tlakové nádoby, námorné plošiny a nádrže na kvapaliny); - prvky z medzerovitého betónu a pórobetónu, z betónu s ťažkým kamenivom, alebo obsahujúcim tuhé oceľové vložky (pozri Eurokód 4 pre oceľobetónové spriahnuté konštrukcie).