Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1999-1-3/Zmena NA

STN EN 1999-1-3/Zmena NA

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1999-1-3/Zmena NA
Validity: Valid
Number of pages: 4
Language:
SK
Paper: 2,80€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 2,52€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 2,80€
c) With ability to print and copy (printscreen) 3,64€
Slovak title Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Konštrukcie náchylné na únavu
English title Eurocode 9:Design of aluminium structures.Part 1-3:Structures susceptible to fatigue
Release Date: 01. 07. 2011
Date of withdrawal: 01. 04. 2028
ICS: 91.010.30, 91.080.10
Sorting character/National clasification code 73 1501
Level of incorporation:
Official Journal 06/11
Amendments
Replaced by: STN EN 1999-1-3:2024-05 (73 1501)
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: P EN 1999 platí pre navrhovanie budov, inžinierskych a nosných konštrukcií vyrobených z hliníka.Táto norma je v súlade so zásadami a požiadavkami na bezpečnosť a prevádzkyschopnosť stavieb, na základe ich návrhu a overovania uvedených v EN 1990 - Zásady navrhovania konštrukcií.