Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN 1999-1-3/Zmena NA

STN EN 1999-1-3/Zmena NA

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 1999-1-3/Zmena NA
Platnosť: Platná
Počet strán: 4
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 2,80€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2,52€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2,80€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3,64€
Slovenský názov: Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Konštrukcie náchylné na únavu
Anglický názov: Eurocode 9:Design of aluminium structures.Part 1-3:Structures susceptible to fatigue
Dátum vydania: 01. 07. 2011
Dátum zrušenia: 01. 04. 2028
ICS: 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1501
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/11
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1999-1-3:2024-05 (73 1501)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: P EN 1999 platí pre navrhovanie budov, inžinierskych a nosných konštrukcií vyrobených z hliníka.Táto norma je v súlade so zásadami a požiadavkami na bezpečnosť a prevádzkyschopnosť stavieb, na základe ich návrhu a overovania uvedených v EN 1990 - Zásady navrhovania konštrukcií.