Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1992-1-1+A1

STN EN 1992-1-1+A1

Back

Listinná forma

Add to Cart

Elektronická forma (pdc súbor)

Add to Cart
Name: STN EN 1992-1-1+A1
Validity: Valid
Number of pages: 190
Language:
SK
Hard copy: 36,30€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 32,67€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 36,30€
c) With ability to print and copy (printscreen) 47,19€
Slovak title Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy (Konsolidovaný text)
English title Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings
Release Date: 01. 06. 2015
Date of withdrawal:
ICS: 91.010.30, 91.080.40
Sorting character/National clasification code 73 1201
Level of incorporation: idt EN 1992-1-1:2004, idt EN 1992-1-1:2004/AC:2010, idt EN 1992-1-1:2004/A1:2014
Official Journal 05/15
Amendments Zmena *NA V 11/15
Replaced by:
Repleces: STN EN 1992-1-1:2006-07 (73 1201)
Note in Official Journal: Táto norma je konsolidovaným znením STN EN 1992-1-1: 2006, STN EN 1992-1-1: 2006/AC: 2008, STN EN 1992-1-1: 2006/AC2: 2011 so zapracovanou zmenou STN EN 1992-1-1: 2006/A1: 2015
Subject of the standard: Časť 1-1 Eurokódu 2 uvádza všeobecné zásady pre navrhovanie konštrukcií z prostého betónu, železobetónu a predpätého betónu, vyrobeného z hutného a pórovitého kameniva a špecifické pravidlá pre budovy.Kapitoly 1 a 2 uvádzajú dopĺňajúce články k článkom uvedeným v EN 1990 „Zásady navrhovania konštrukcií“.Táto časť 1-1 nezahŕňa: - použitie hladkej výstuže; - odolnosť proti požiaru; - zvláštnosti určitých druhov budov (ako sú výškové budovy); - zvláštnosti určitých druhov inžinierskych diel (viadukty, mosty, priehrady, tlakové nádoby, námorné plošiny a nádrže na kvapaliny); - prvky z medzerovitého betónu a pórobetónu, z betónu s ťažkým kamenivom, alebo obsahujúcim tuhé oceľové vložky (pozri Eurokód 4 pre oceľobetónové spriahnuté konštrukcie).