Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 92 1101-4/Zmena 1

STN 92 1101-4/Zmena 1

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN 92 1101-4/Zmena 1
Platnosť: Platná
Počet strán: 4
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 2,80€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2,52€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2,80€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3,64€
Slovenský názov: Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače
Anglický názov: Products for electrical distribution, control and communications for the purposes of fire safety of buildings. Part 4: Enclosures with fire resistance for low-voltage switchgear and controlgear assemblies
Dátum vydania: 01. 12. 2016
Dátum zrušenia:
ICS: 13.220.20, 29.120.60, 29.240.20, 33.060.40
Triediaci znak: 92 1101
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/16
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na skrine nízkonapäťových rozvádzačov, ďalej len "skrine rozvádzačov" na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, na ktoré sa vzťahujú predpisy o protipožiarnej bezpečnosti stavieb ) z hľadiska ich požiarnej odolnosti. Stanovuje požiadavky na výrobu, požiarne charakteristiky (parametre), posudzovanie parametrov a pokyny na použitie pri zabudovaní do stavby. Norma sa nevzťahuje na skrine rozvádzačov, ktoré: --neslúžia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari; --neslúžia na použitie v chránenej alebo čiastočne chránenej únikovej ceste; --sa skúšajú podľa STN 92 0206.