Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. TNI CEN/TR 15316-6-10

TNI CEN/TR 15316-6-10

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: TNI CEN/TR 15316-6-10
Validity: Valid
Number of pages: 34
Language:
EN
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 6-10: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7
English title Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-10: Explanation and justification of EN 15316-5, Module M3-7, M8-7
Release Date: 01. 10. 2017
Date of withdrawal:
ICS: 91.120.10, 91.140.10, 91.140.65
Sorting character/National clasification code 06 0237
Level of incorporation: idt CEN/TR 15316-6-10:2017
Official Journal 09/17
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: