Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P ENV 1992-1-6

STN P ENV 1992-1-6

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN P ENV 1992-1-6
Platnosť: Withdraw
Pages 24
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné pravidlá. Konštrukcie z prostého betónu
English title Eurocode 2. Design of Concrete Structures. Part 1-6: General rules. Plain concrete structures
Publication date 01. 03. 1999
Withdrawal date 01. 12. 2008
ICS: 91.040, 91.080.40
Triediaci znak: 73 1201
Úroveň zapracovania: idt ENV 1992-1-6:1994
Vestník: 03/99
Amendments
Replaced by STN EN 1992-1-1:2006-07 (73 1201)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť 1-6 ENV 1992 uvádza doplňujúce pravidlá ku všeobecným pravidlám daným v ENV 1992-1-1 pre navrhovanie konštrukčných prvkov pozemných a inžinierskych stavieb.