Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN P ENV 1992-1-6

STN P ENV 1992-1-6

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN P ENV 1992-1-6
Platnosť: Zrušená
Počet strán: 24
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné pravidlá. Konštrukcie z prostého betónu
Anglický názov: Eurocode 2. Design of Concrete Structures. Part 1-6: General rules. Plain concrete structures
Dátum vydania: 01. 03. 1999
Dátum zrušenia: 01. 12. 2008
ICS: 91.040, 91.080.40
Triediaci znak: 73 1201
Úroveň zapracovania: idt ENV 1992-1-6:1994
Vestník: 03/99
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1992-1-1:2006-07 (73 1201)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť 1-6 ENV 1992 uvádza doplňujúce pravidlá ku všeobecným pravidlám daným v ENV 1992-1-1 pre navrhovanie konštrukčných prvkov pozemných a inžinierskych stavieb.