Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN 1997-1

STN EN 1997-1

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 1997-1
Platnosť: Platná
Počet strán: 138
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 35,00€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 31,50€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 35,00€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 45,50€
Slovenský názov: Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá
Anglický názov: Eurocode 7:Geotechnical design. Part 1: General rules
Dátum vydania: 01. 10. 2005
Dátum zrušenia:
ICS: 91.010.30, 93.020
Triediaci znak: 73 0091
Úroveň zapracovania: idt EN 1997-1:2004, idt EN 1997-1:2004/A1:2013
Vestník: 09/05
Zmeny: Oprava *AC V 08/09, Zmena *NA V 03/10, Zmena *A1 V 07/14
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P ENV 1997-1:1998-11 (73 0091), STN 73 1000:1987-10
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Túto európsku normu (EN 1997-1: 2004) vypracovala technická komisia CEN/TC 250 Eurokódy stavebných konštrukcií, ktorej sekretariát bol zriadený v BSI. CEN/TC 250 je zodpovedná za všetky Eurokódy stavebných konštrukcií.