Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 43.020

Number of records: 101

Back
30 0171 Withdrawn

Cestné vozidlá. Svetový kód výrobcov (WMI)

Release Date: 01.11.1996

01 1420 Withdrawn

Mechanické kmitanie. Laboratórna metóda hodnotenia kmitania sedadiel vozidiel. Časť 1: Základné požiadavky

Release Date: 01.12.1996

30 0024 Withdrawn

Základné automobilové názvoslovie. Druhy cestných vozidiel. Definície základných pojmov

Release Date: 04.12.1996

30 0501 Withdrawn

Cestné vozidlá. Metóda skúšania motora. Čistý výkon

Release Date: 01.10.1998

26 9331 Withdrawn

Zabezpečenie tovaru na cestných vozidlách. Viazacie body na úžitkových vozidlách na prepravu tovaru. Minimálne požiadavky a skúšanie

Release Date: 01.10.2001

07 8405 Withdrawn

Prevádzka vozidiel prepravujúcich stlačený zemný plyn

Release Date: 01.12.2001

17 7015 Withdrawn

Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu. Časť 1: Váženie celého vozidla

Release Date: 01.06.2003

30 0733 Withdrawn

Cestné vozidlá. Optimálne smery pohybu ručných ovládačov v automobiloch

Release Date: 01.09.2004

30 0105 Withdrawn

Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia

Release Date: 01.03.2005

01 0311 Withdrawn

Systémy manažérstva kvality. Osobitné požiadavky na používanie normy ISO 9001: 2000 v organizáciách na výrobu automobilov a ich náhradných dielcov

Release Date: 01.07.2005

30 0105 Withdrawn

Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia

Release Date: 01.03.2006

30 0105 Withdrawn

Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia

Release Date: 01.02.2007

67 3131 Withdrawn

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti poškriabaniu s použitím laboratórnej autoumyvárne (ISO 20566: 2005)

Release Date: 01.04.2007

01 1420 Withdrawn

Mechanické kmitanie. Laboratórna metóda hodnotenia kmitania sedadiel vozidiel. Časť 1: Základné požiadavky

Release Date: 01.03.2008

01 0311 Withdrawn

Systémy manažérstva kvality. Osobitné požiadavky na používanie normy ISO 9001: 2008 v organizáciách na výrobu automobilov a ich náhradných dielcov

Release Date: 01.12.2009

01 1420 Withdrawn

Mechanické kmitanie. Laboratórna metóda hodnotenia kmitania sedadiel vozidiel. Časť 1: Základné požiadavky

Release Date: 01.09.2012

67 3131 Withdrawn

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti poškriabaniu s použitím laboratórnej autoumyvárne (ISO 20566: 2013)

Release Date: 01.09.2013

Dotaz zabral 0,408s.