Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 47.020.60

Počet záznamov: 56

Back
32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 305: Vybavenie - akumulátorové batérie

Vydanie: 01.09.1993

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče

Vydanie: 01.11.1993

32 6050 Valid

Lodné elektrozariadenie. Akumulátorovne a akumulátorové skrine. Technické požiadavky

Vydanie: 01.03.1995

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 303: Zariadenie - Transformátory pre silnoprúdové a svetelné obvody

Vydanie: 01.03.1995

32 6830 Valid

Lodné elektrozariadenie. Lodné strojové elektrické telegrafy. Technické požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.03.1995

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. 301. časť: Zariadenie. Generátory a motory

Vydanie: 01.03.1996

32 0816 Valid

Stavba lodí. Vnútrozemská plavba. Lodivodské plavidlá. Klasifikácia a hlavné požiadavky

Vydanie: 01.09.1996

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. 307. časť: Vybavenie - spotrebiče na kúrenie a varenie

Vydanie: 01.10.1996

32 6604 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 401: Inštalácia a skúška zmontovanej inštalácie

Vydanie: 01.03.1997

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče

Vydanie: 01.10.1998

32 6604 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 401: Inštalácia a skúška zmontovanej inštalácie

Vydanie: 01.01.2000

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. 301. časť: Zariadenie. Generátory a motory

Vydanie: 01.04.2000

32 6610 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach, pohyblivých a pevných pobrežných zariadeniach. Časť l: Postup výpočtu skratového prúdu v trojfázových striedavých sústavách

Vydanie: 01.09.2000

32 6605 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 502: Tankové lode. Osobitné charakteristiky

Vydanie: 01.08.2001

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 303: Zariadenie - Transformátory pre silnoprúdové a svetelné obvody

Vydanie: 01.12.2001

32 6605 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 507: Malé plavidlá

Vydanie: 01.08.2015

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-730: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Prípojky na pevnine pre plavidlá vnútrozemskej plavby

Vydanie: 01.01.2016

32 6605 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 507: Malé plavidlá

Vydanie: 01.01.2016

32 8706 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, 50 Hz, minimálne 250 A

Vydanie: 01.08.2017

32 8705 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, 50 Hz, do 125 A. Časť 3: Palubná jednotka, dodatočné požiadavky

Vydanie: 01.12.2019

32 8705 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, 50 Hz, do 125 A. Časť 2: Pobrežná jednotka, dodatočné požiadavky

Vydanie: 01.12.2019

Dotaz zabral 0,393s.