Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.040.01

Počet záznamov: 78

Back
73 0911 Valid

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Komunikačné formáty v podnikateľskom prostredí

Vydanie: 01.02.2022

73 0905 Valid

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti inžinierskych stavieb. Metódy výpočtu

Vydanie: 01.07.2022

74 7400 Valid

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5: 2022)

Vydanie: 01.01.2023

73 0901 Valid

Trvalá udržateľnosť výstavby. Rámec na posúdenie budov a inžinierskych stavieb

Vydanie: 01.01.2023

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 3: Návrh a dimenzovanie (ISO 11855-3: 2021/Amd 1: 2023)

Vydanie: 01.01.2024

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 4: Dimenzovanie a výpočet dynamického vykurovania a chladiacej kapacity systémov tepelne aktívnych budov (TABS) (ISO 11855-4: 2021/Amd 1: 2023)

Vydanie: 01.01.2024

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 1: Definície, symboly a kritéria komfortu (ISO 11855-1: 2021/Amd 1: 2023)

Vydanie: 01.01.2024

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 5: Inštalácia (ISO 11855-5: 2021/Amd 1: 2023)

Vydanie: 01.01.2024

73 0916 Valid

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Horizontálne pravidlá v podnikateľsko-zákazníckom prostredí

Vydanie: 01.02.2024

73 0906 Valid

Trvalá udržateľnosť budov a inžinierskych stavieb. Dátové šablóny na environmentálne vyhlásenia o stavebných produktoch (EPD) pre stavebné výrobky v informačnom modelovaní stavieb (BIM) (ISO 22057: 2022)

Vydanie: 01.03.2024

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 2: Stanovenie tepelnej a chladiacej kapacity (ISO 11855-2: 2021/Amd 1: 2023)

Vydanie: 01.04.2024

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Návrh, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 8: Elektrické vykurovacie systémy (ISO 11855-8: 2023)

Vydanie: 01.04.2024

01 3449 Withdraw

Výkresy pozemných stavieb. Zjednodušené výkresy pozemných stavieb

Vydanie: 24.06.1983

73 1211 Withdraw

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné pravidlá. Betónové dielce a montované konštrukcie

Vydanie: 01.04.1999

73 1201 Withdraw

Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky zaťaženia požiarom

Vydanie: 01.11.2000

73 0036 Withdraw

Eurokód 8. Návrhové požiadavky na seizmickú odolnosť konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Zosilňovanie a opravy budov

Vydanie: 01.12.2000

73 1401 Withdraw

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Doplnkové pravidlá pre nekorodujúce ocele

Vydanie: 01.11.2001

73 1401 Withdraw

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-7: Doplnkové pravidlá pre priečne zaťažené rovinné prvky doskostenových konštrukcií

Vydanie: 01.11.2001

73 1401 Withdraw

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-1: Silá, nádrže a potrubia. Silá

Vydanie: 01.11.2001

73 1401 Withdraw

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre pevnosť a stabilitu škrupinových konštrukcií

Vydanie: 01.11.2001

73 0035 Withdraw

Eurokód 1. Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 2-7: Zaťaženie konštrukcií. Mimoriadne zaťaženie rázmi a explóziami

Vydanie: 01.06.2002

Dotaz zabral 0,408s.