Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.040.01

Počet záznamov: 78

Back
74 7400 Withdraw

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 6: Posúdenie zhody dátovej komunikácie (ISO 16484-6: 2014)

Vydanie: 01.10.2014

73 0903 Withdraw

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie sociálnych aspektov budov. Metódy kalkulácie

Vydanie: 01.10.2014

73 0904 Withdraw

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie ekonomických vlastností budov. Výpočtové metódy

Vydanie: 01.11.2015

06 0245 Withdraw

Navrhovanie prostredia budov. Navrhovanie, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 1: Definície, symboly a kritériá komfortu (ISO 11855-1: 2012)

Vydanie: 01.12.2015

06 0245 Withdraw

Navrhovanie prostredia budov. Navrhovanie, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 2: Stanovenie tepelnej a chladiacej kapacity (ISO 11855-2: 2012)

Vydanie: 01.12.2015

06 0245 Withdraw

Navrhovanie prostredia budov. Navrhovanie, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 3: Návrh a dimenzovanie (ISO 11855-3: 2012)

Vydanie: 01.12.2015

06 0245 Withdraw

Navrhovanie prostredia budov. Navrhovanie, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 4: Dimenzovanie a výpočet dynamického vykurovania a chladiacej kapacity systémov tepelne aktívnych budov (TABS) (ISO 11855-4: 2012)

Vydanie: 01.12.2015

06 0245 Withdraw

Navrhovanie prostredia budov. Navrhovanie, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 5: Inštalácia (ISO 11855-5: 2012)

Vydanie: 01.12.2015

74 7400 Withdraw

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5: 2017)

Vydanie: 01.01.2018

73 0901 Withdraw

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov a inžinierskych stavieb. Časť 5: Rámec na posudzovanie udržateľnostných vlastností inžinierskych stavieb

Vydanie: 01.05.2018

73 0901 Withdraw

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov a inžinierskych stavieb. Časť 5: Rámec špecifických princípov a požiadaviek pre inžinierske stavby

Vydanie: 01.07.2019

74 7400 Withdraw

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5: 2017/Amd 1: 2020)

Vydanie: 01.11.2020

73 0901 Withdraw

Trvalá udržateľnosť výstavby. Rámec na posúdenie budov a inžinierskych stavieb

Vydanie: 01.10.2021

73 0906 Withdraw

Trvalá udržateľnosť budov a inžinierskych stavieb. Dátové šablóny na environmentálne vyhlásenia o stavebných výrobkoch (EPD) pre stavebné výrobky v informačnom modelovaní stavieb (BIM) (ISO 22057: 2022)

Vydanie: 01.09.2022

73 0916 Withdraw

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Horizontálne pravidlá v podnikateľsko-zákazníckom prostredí

Vydanie: 01.02.2023

Dotaz zabral 0,410s.