Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.040.01

Number of records: 80

Back
74 7400 Valid

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5: 2022)

Release Date: 01.01.2023

73 0901 Valid

Trvalá udržateľnosť výstavby. Rámec na posúdenie budov a inžinierskych stavieb

Release Date: 01.01.2023

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 3: Návrh a dimenzovanie (ISO 11855-3: 2021/Amd 1: 2023)

Release Date: 01.01.2024

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 4: Dimenzovanie a výpočet dynamického vykurovania a chladiacej kapacity systémov tepelne aktívnych budov (TABS) (ISO 11855-4: 2021/Amd 1: 2023)

Release Date: 01.01.2024

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 1: Definície, symboly a kritéria komfortu (ISO 11855-1: 2021/Amd 1: 2023)

Release Date: 01.01.2024

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 5: Inštalácia (ISO 11855-5: 2021/Amd 1: 2023)

Release Date: 01.01.2024

73 0916 Valid

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Horizontálne pravidlá v podnikateľsko-zákazníckom prostredí

Release Date: 01.02.2024

73 0906 Valid

Trvalá udržateľnosť budov a inžinierskych stavieb. Dátové šablóny na environmentálne vyhlásenia o stavebných produktoch (EPD) pre stavebné výrobky v informačnom modelovaní stavieb (BIM) (ISO 22057: 2022)

Release Date: 01.03.2024

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 2: Stanovenie tepelnej a chladiacej kapacity (ISO 11855-2: 2021/Amd 1: 2023)

Release Date: 01.04.2024

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Návrh, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 8: Elektrické vykurovacie systémy (ISO 11855-8: 2023)

Release Date: 01.04.2024

74 7310 Valid

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 1: Špecifikácia projektu a realizácia (ISO 16484-1: 2024)

Release Date: 01.05.2024

73 0120 Valid

Prístupnosť a využiteľnosť vybudovaného prostredia. Funkčné požiadavky

Release Date: 01.06.2024

01 3449 Withdrawn

Výkresy pozemných stavieb. Zjednodušené výkresy pozemných stavieb

Release Date: 24.06.1983

73 1211 Withdrawn

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné pravidlá. Betónové dielce a montované konštrukcie

Release Date: 01.04.1999

73 1201 Withdrawn

Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky zaťaženia požiarom

Release Date: 01.11.2000

73 0036 Withdrawn

Eurokód 8. Návrhové požiadavky na seizmickú odolnosť konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Zosilňovanie a opravy budov

Release Date: 01.12.2000

73 1401 Withdrawn

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Doplnkové pravidlá pre nekorodujúce ocele

Release Date: 01.11.2001

73 1401 Withdrawn

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-7: Doplnkové pravidlá pre priečne zaťažené rovinné prvky doskostenových konštrukcií

Release Date: 01.11.2001

73 1401 Withdrawn

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-1: Silá, nádrže a potrubia. Silá

Release Date: 01.11.2001

73 1401 Withdrawn

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre pevnosť a stabilitu škrupinových konštrukcií

Release Date: 01.11.2001

73 0035 Withdrawn

Eurokód 1. Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 2-7: Zaťaženie konštrukcií. Mimoriadne zaťaženie rázmi a explóziami

Release Date: 01.06.2002

Dotaz zabral 0,322s.