Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.040.01

Number of records: 80

Back
73 0601 Valid

Ochrana stavieb proti radónu z podložia

Release Date: 01.12.2002

73 4005 Valid

Budovy a ich časti. Určenie životnosti. Časť 3: Hodnotenie stavu a cyklické prehliadky

Release Date: 01.06.2005

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele

Release Date: 01.04.2011

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele

Release Date: 01.04.2011

95 0106 Valid

Kritériá návrhu, manažérstva a riadenia činností údržby budov

Release Date: 01.05.2012

73 4005 Valid

Budovy a ich časti. Plánovanie životnosti. Časť 1: Všeobecné princípy a rámec

Release Date: 01.03.2013

73 0903 Valid

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie sociálnych aspektov budov. Metodika výpočtu

Release Date: 01.02.2015

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele

Release Date: 01.09.2015

73 0904 Valid

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie ekonomických vlastností budov. Výpočtové metódy

Release Date: 01.03.2019

74 7302 Valid

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Elektronické systémy pre domácnosti a budovy. Komunikácia KNXnet/IP (ISO 22510: 2019)

Release Date: 01.08.2020

74 7400 Valid

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 6: Posúdenie zhody dátovej komunikácie (ISO 16484-6: 2020)

Release Date: 01.10.2020

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele

Release Date: 01.08.2021

73 0121 Valid

Prístupnosť a použiteľnosť zastavaného prostredia. Kritéria a špecifikácie technických parametrov

Release Date: 01.09.2021

73 0122 Valid

Prístupnosť a použiteľnosť zastavaného prostredia. Posudzovanie zhody

Release Date: 01.09.2021

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 5: Inštalácia (ISO 11855-5: 2021)

Release Date: 01.12.2021

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 3: Návrh a dimenzovanie (ISO 11855-3: 2021)

Release Date: 01.12.2021

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 4: Dimenzovanie a výpočet dynamického vykurovania a chladiacej kapacity systémov tepelne aktívnych budov (TABS) (ISO 11855-4: 2021)

Release Date: 01.12.2021

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 1: Definície, symboly a kritéria komfortu (ISO 11855-1: 2021)

Release Date: 01.12.2021

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 2: Stanovenie tepelnej a chladiacej kapacity (ISO 11855-2: 2021)

Release Date: 01.01.2022

73 0911 Valid

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Komunikačné formáty v podnikateľskom prostredí

Release Date: 01.02.2022

73 0905 Valid

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti inžinierskych stavieb. Metódy výpočtu

Release Date: 01.07.2022

Dotaz zabral 0,326s.