Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.040.01

Number of records: 80

Back
74 7400 Withdrawn

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5:2014)

Release Date: 01.10.2014

74 7400 Withdrawn

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 6: Posúdenie zhody dátovej komunikácie (ISO 16484-6: 2014)

Release Date: 01.10.2014

73 0903 Withdrawn

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie sociálnych aspektov budov. Metódy kalkulácie

Release Date: 01.10.2014

73 0904 Withdrawn

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie ekonomických vlastností budov. Výpočtové metódy

Release Date: 01.11.2015

06 0245 Withdrawn

Navrhovanie prostredia budov. Navrhovanie, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 1: Definície, symboly a kritériá komfortu (ISO 11855-1: 2012)

Release Date: 01.12.2015

06 0245 Withdrawn

Navrhovanie prostredia budov. Navrhovanie, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 2: Stanovenie tepelnej a chladiacej kapacity (ISO 11855-2: 2012)

Release Date: 01.12.2015

06 0245 Withdrawn

Navrhovanie prostredia budov. Navrhovanie, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 3: Návrh a dimenzovanie (ISO 11855-3: 2012)

Release Date: 01.12.2015

06 0245 Withdrawn

Navrhovanie prostredia budov. Navrhovanie, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 4: Dimenzovanie a výpočet dynamického vykurovania a chladiacej kapacity systémov tepelne aktívnych budov (TABS) (ISO 11855-4: 2012)

Release Date: 01.12.2015

06 0245 Withdrawn

Navrhovanie prostredia budov. Navrhovanie, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 5: Inštalácia (ISO 11855-5: 2012)

Release Date: 01.12.2015

74 7400 Withdrawn

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5: 2017)

Release Date: 01.01.2018

73 0901 Withdrawn

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov a inžinierskych stavieb. Časť 5: Rámec na posudzovanie udržateľnostných vlastností inžinierskych stavieb

Release Date: 01.05.2018

73 0901 Withdrawn

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov a inžinierskych stavieb. Časť 5: Rámec špecifických princípov a požiadaviek pre inžinierske stavby

Release Date: 01.07.2019

74 7400 Withdrawn

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5: 2017/Amd 1: 2020)

Release Date: 01.11.2020

73 0120 Withdrawn

Prístupnosť a použiteľnosť zastavaného prostredia. Funkčné požiadavky

Release Date: 01.07.2021

73 0901 Withdrawn

Trvalá udržateľnosť výstavby. Rámec na posúdenie budov a inžinierskych stavieb

Release Date: 01.10.2021

73 0906 Withdrawn

Trvalá udržateľnosť budov a inžinierskych stavieb. Dátové šablóny na environmentálne vyhlásenia o stavebných výrobkoch (EPD) pre stavebné výrobky v informačnom modelovaní stavieb (BIM) (ISO 22057: 2022)

Release Date: 01.09.2022

73 0916 Withdrawn

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Horizontálne pravidlá v podnikateľsko-zákazníckom prostredí

Release Date: 01.02.2023

Dotaz zabral 0,017s.