Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.060

Number of records: 840

Back
74 6102 Valid

Metódy skúšania okien. Mechanické skúšky

Release Date: 01.10.1997

44 6403 Valid

Banské požiarne vodovody. Všeobecné ustanovania

Release Date: 01.11.1997

73 0536 Valid

Akustika. Laboratórne skúšky emisie hluku z armatúr a zariadení používaných vo vodovodných inštaláciách. Časť 2: Montážne a prevádzkové podmienky výtokových ventilov a miešacích batérií (ISO 3822-2:1995)

Release Date: 02.09.1998

74 7701 Valid

Materiály na strešné krytiny z kovového plechu. Špecifikácie na celoplošne podopierané strešné prvky zo zinkového plechu

Release Date: 01.04.1999

74 6484 Valid

Otváracie (otočné) alebo kývavé dvere. Určenie odolnosti proti zvislému zaťaženiu

Release Date: 01.10.2000

74 6170 Valid

Okná a závesné steny, dvere, rolety a okenice. Určenie odolnosti proti nárazu mäkkým a ťažkým telesom do dverí

Release Date: 01.10.2000

74 6494 Valid

Dverové krídla. Metóda merania výšky, šírky, hrúbky a pravouhlosti

Release Date: 01.10.2000

74 6171 Valid

Okná, dvere, okenice a rolety. Odolnosť proti strelám. Požiadavky a triedenie

Release Date: 01.10.2000

74 6172 Valid

Okná, dvere, okenice a rolety. Odolnosť proti strelám. Skúšobná metóda

Release Date: 01.10.2000

74 6250 Valid

Vonkajšie rolety. Odolnosť proti zaťaženiu nahromadenou vodou. Skúšobná metóda

Release Date: 01.10.2000

73 0547 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Určenie tepelného odporu metódou teplej komory s použitím meradla tepelného toku. Murivo

Release Date: 01.12.2000

16 6236 Valid

Stavebné kovanie. Elektricky ovládané zariadenia nastavujúce otvorenie otočných dverí. Požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.12.2000

16 6237 Valid

Stavebné kovanie. Zariadenia na koordináciu zatvárania dverí. Požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.12.2000

74 6484 Valid

Otváracie (otočné) alebo kývavé dvere. Určenie odolnosti proti zvislému zaťaženiu

Release Date: 01.01.2001

73 2821 Valid

Drevené konštrukcie. Skúšobné metódy. Nosné podlahy pri zaťažení

Release Date: 01.05.2001

74 6251 Valid

Okenice a clony s motorickým pohonom. Bezpečnosť pri používaní. Meranie prenášanej sily

Release Date: 01.07.2001

74 6252 Valid

Okenice, vonkajšie a vnútorné clony. Nesprávna manipulácia. Skúšobné metódy

Release Date: 01.07.2001

01 3433 Valid

Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie priestupov, výklenkov a drážok

Release Date: 01.08.2001

72 2711 Valid

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 2: Stanovenie súdržnosti vopred zhotovenej výstuže do ložných škár

Release Date: 01.09.2001

72 2711 Valid

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 3: Stanovenie únosnosti v šmyku zváraných spojov vopred zhotovenej výstuže do ložných škár

Release Date: 01.09.2001

72 2711 Valid

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 8: Stanovenie únosnosti a závislosti deformácie na zaťažení strmeňov stropníc

Release Date: 01.09.2001

Dotaz zabral 0,377s.