Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1992-2

STN EN 1992-2

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1992-2
Validity: Valid
Number of pages: 80
Language:
SK
Paper: 28,80€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 25,92€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 28,80€
c) With ability to print and copy (printscreen) 37,44€
Slovak title Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie
English title Eurocode 2. Design of concrete structures. Concrete bridges. Design and detailing rules
Release Date: 01. 05. 2007
Date of withdrawal:
ICS: 91.010.30, 91.080.40, 93.040
Sorting character/National clasification code 73 6206
Level of incorporation: idt EN 1992-2:2005
Official Journal 04/07
Amendments Zmena *NA V 06/08, Oprava *AC V 11/08, Zmena *NA/1 V 09/12
Replaced by:
Repleces: STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206), STN P ENV 1992-2:1999-03 (73 6206), STN 73 1251:1969-03, STN 73 2001:1970-07, STN 73 6206:1971-03
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Časť 2 eurokódu 2 uvádza všeobecné zásady pre mosty a časti mostov z prostého, vystuženého a predpätého betónu, vyrobených z hutného a ľahkého kameniva.