Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN 1992-2

STN EN 1992-2

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 1992-2
Platnosť: Platná
Počet strán: 80
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 28,80€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25,92€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28,80€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37,44€
Slovenský názov: Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie
Anglický názov: Eurocode 2. Design of concrete structures. Concrete bridges. Design and detailing rules
Dátum vydania: 01. 05. 2007
Dátum zrušenia:
ICS: 91.010.30, 91.080.40, 93.040
Triediaci znak: 73 6206
Úroveň zapracovania: idt EN 1992-2:2005
Vestník: 04/07
Zmeny: Zmena *NA V 06/08, Oprava *AC V 11/08, Zmena *NA/1 V 09/12
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206), STN P ENV 1992-2:1999-03 (73 6206), STN 73 1251:1969-03, STN 73 2001:1970-07, STN 73 6206:1971-03
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Časť 2 eurokódu 2 uvádza všeobecné zásady pre mosty a časti mostov z prostého, vystuženého a predpätého betónu, vyrobených z hutného a ľahkého kameniva.