Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 01.080

Number of records: 404

Back
26 0070 Valid

Klasifikácia a označovanie sypkých hmôt dopravovaných na dopravných zariadeniach

Release Date: 01.09.1995

80 2000 Valid

Textílie. Označovanie nití

Release Date: 01.10.1996

32 0012 Valid

Stavba lodí. Zobrazenie častí lodí na generálnych plánoch

Release Date: 01.11.1996

73 1010 Valid

Názvoslovie a značky v geotechnike

Release Date: 01.03.1997

01 8505 Valid

Cestovné poriadky verejnej osobnej dopravy. Značky

Release Date: 01.08.1997

92 0111 Valid

Protipožiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany. Špecifikácia

Release Date: 01.01.1998

79 7102 Valid

Symboly na označovanie spôsobov ošetrovania výrobkov z usní a kožušín

Release Date: 01.04.1999

01 3226 Valid

Kinematické schémy. Grafické značky. Časť 1 (ISO 3952-1:1981)

Release Date: 01.10.2000

01 3226 Valid

Kinematické schémy. Grafické značky. Časť 4 (ISO 3952-4:1984)

Release Date: 01.10.2000

01 3226 Valid

Kinematické schémy. Grafické značky. Časť 2 (ISO 3952-2:1981)

Release Date: 01.10.2000

01 3226 Valid

Kinematické schémy. Grafické značky. Časť 3 (ISO 3952-3:1979)

Release Date: 01.10.2000

36 4395 Valid

Označovanie akumulátorových článkov a batérií medzinárodnou a recyklačnou značkou ISO 7000-1135 a označenie vzhľadom na smernice 93/86/EHS a 91/157/EHS

Release Date: 01.01.2001

36 4395 Valid

Označovanie akumulátorových článkov a batérií medzinárodnou a recyklačnou značkou ISO 7000-1135 a označenie vzhľadom na smernice 93/86/EHS a 91/157/EHS

Release Date: 01.01.2001

14 2007 Valid

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Schémy okruhov zariadení a schémy potrubí a prístrojov. Usporiadanie a značky

Release Date: 01.04.2001

93 8000 Valid

Kolesá a rolovacie kolieska. Terminológia, odporúčané symboly a viacjazyčný slovník

Release Date: 01.11.2001

01 3760 Valid

Základné princípy grafických značiek používaných na zariadeniach. Časť 2: Tvar a používanie šípok

Release Date: 01.08.2002

01 3790 Valid

Návrh grafických značiek na použitie v technickej dokumentácii výrobkov. Časť 3: Klasifikácia spájacích uzlov, sietí a ich kódovanie

Release Date: 01.08.2002

05 0012 Valid

Grafické značky pre zariadenia na tepelné rezanie (ISO 7287:2002)

Release Date: 01.11.2002

01 3760 Valid

Základné princípy grafických značiek používaných na zariadeniach. Časť 3: Pokyny na používanie grafických značiek

Release Date: 01.07.2003

01 3226 Valid

Kinematické schémy. Grafické značky. Časť 1 (ISO 3952-1:1981)

Release Date: 01.03.2005

01 4602 Valid

Medzinárodné označovanie ozubených kolies. Symboly geometrických veličín

Release Date: 01.08.2005

Dotaz zabral 0,321s.