Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 13.220.20

Počet záznamov: 318

Back
73 6639 Valid

Zdroje požiarnej vody

Vydanie: 19.12.1960

73 6639 Valid

Zdroje požiarnej vody

Vydanie: 01.01.1964

37 8312 Valid

Zisťovanie úniku horľavých plynov a pár

Vydanie: 01.08.1979

37 8312 Valid

Zisťovanie úniku horľavých plynov a pár

Vydanie: 01.09.1980

92 0101 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Názvoslovie

Vydanie: 01.04.1997

92 0202 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi

Vydanie: 01.06.1999

92 0901 Valid

Zásady požiarnej bezpečnosti pri skladovaní tuhých palív

Vydanie: 01.12.1999

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 2: Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie

Vydanie: 01.02.2001

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia

Vydanie: 01.07.2001

92 0407 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 2: Mokré ventilové stanice

Vydanie: 01.08.2002

92 0407 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 3: Suché ventilové stanice

Vydanie: 01.08.2002

92 0407 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 4: Poplachové zariadenia s vodnou turbínou

Vydanie: 01.08.2002

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 11: Tlačidlové hlásiče požiaru

Vydanie: 01.12.2002

92 0101 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Názvoslovie

Vydanie: 01.03.2003

92 0406 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 13: Požiadavky a skúšobné metódy na spätné klapky a spätné ventily

Vydanie: 01.06.2003

92 0407 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Časti sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 1: Sprinklery

Vydanie: 01.06.2003

92 0407 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 4: Poplachové zariadenia s vodnou turbínou

Vydanie: 01.07.2003

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 10: Plameňové hlásiče. Bodové hlásiče

Vydanie: 01.09.2003

92 0101 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Názvoslovie

Vydanie: 01.10.2003

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia

Vydanie: 01.12.2003

92 0407 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 5: Indikátory prietoku vody

Vydanie: 01.02.2004

Dotaz zabral 0,329s.