Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 33.060.40

Počet záznamov: 119

Back
03 8371 Withdraw

Protikorózna ochrana v zemi uložených oznamovacích káblov s olovenými, hliníkovými a oceľovými obalmi

Vydanie: 21.11.1978

34 2305 Withdraw

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické oznamovacie zariadenia v bytových domoch

Vydanie: 01.09.1980

33 4050 Withdraw

Predpisy pre podzemné oznamovacie vedenia

Vydanie: 11.01.1982

03 8371 Withdraw

Protikorózna ochrana v zemi uložených oznamovacích káblov s olovenými, hliníkovými a oceľovými obalmi

Vydanie: 01.08.1984

03 8371 Withdraw

Protikorózna ochrana v zemi uložených oznamovacích káblov s olovenými, hliníkovými a oceľovými obalmi

Vydanie: 01.12.1985

33 4060 Withdraw

Ochrana zariadení telekomunikačnej siete a obsluhujúceho personálu pred vplyvmi elektromagnetických polí. Metódy merania

Vydanie: 29.04.1986

34 2305 Withdraw

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické oznamovacie zariadenia v bytových domoch

Vydanie: 01.06.1988

03 8371 Withdraw

Protikorózna ochrana v zemi uložených oznamovacích káblov s olovenými, hliníkovými a oceľovými obalmi

Vydanie: 01.02.1989

34 2305 Withdraw

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické oznamovacie zariadenia v bytových domoch

Vydanie: 01.05.1991

36 7211 Withdraw

Spoločný príjem a rozvod televíznych a rozhlasových signálov. Systémy

Vydanie: 10.05.1991

36 7211 Withdraw

Spoločný príjem a rozvod televíznych a rozhlasových signálov. Aktívne a pasívne prvky systémov

Vydanie: 10.05.1991

03 8371 Withdraw

Protikorózna ochrana v zemi uložených oznamovacích káblov s olovenými, hliníkovými a oceľovými obalmi

Vydanie: 01.09.1991

36 7211 Withdraw

Káblové distribučné systémy pre televízne a rozhlasové signály. Časť 3: Aktívne koaxiálne širokopásmové distribučné zariadenia

Vydanie: 01.05.1999

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 7: Požiadavky na systém

Vydanie: 01.12.1999

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky

Vydanie: 01.01.2000

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2: Elektromagnetická kompatibilita zariadení (obsahuje zmenu A1:1997)

Vydanie: 01.10.2000

36 7211 Withdraw

Káblové distribučné systémy pre televízne, rozhlasové a interaktívne multimediálne signály. Časť 9: Rozhrania pre hlavné stanice televíznych káblových rozvodov a družicových spoločných antén a pre podobné profesionálne zariadenia spracúvajúce transportné toky DVB/MPEG-2

Vydanie: 01.07.2001

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 9: Rozhrania pre hlavné stanice televíznych káblových rozvodov a družicových spoločných televíznych antén a pre podobné profesionálne zariadenia spracúvajúce transportné toky DVB/MPEG-2

Vydanie: 01.11.2001

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky

Vydanie: 01.11.2001

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2: Elektromagnetická kompatibilita zariadení (obsahuje zmenu A1:1997)

Vydanie: 01.11.2001

36 7211 Withdraw

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 7: Požiadavky na systém

Vydanie: 01.11.2001

Dotaz zabral 0,320s.