Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.060.40

Number of records: 119

Back
03 8371 Withdrawn

Protikorózna ochrana v zemi uložených oznamovacích káblov s olovenými, hliníkovými a oceľovými obalmi

Release Date: 21.11.1978

34 2305 Withdrawn

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické oznamovacie zariadenia v bytových domoch

Release Date: 01.09.1980

33 4050 Withdrawn

Predpisy pre podzemné oznamovacie vedenia

Release Date: 11.01.1982

03 8371 Withdrawn

Protikorózna ochrana v zemi uložených oznamovacích káblov s olovenými, hliníkovými a oceľovými obalmi

Release Date: 01.08.1984

03 8371 Withdrawn

Protikorózna ochrana v zemi uložených oznamovacích káblov s olovenými, hliníkovými a oceľovými obalmi

Release Date: 01.12.1985

33 4060 Withdrawn

Ochrana zariadení telekomunikačnej siete a obsluhujúceho personálu pred vplyvmi elektromagnetických polí. Metódy merania

Release Date: 29.04.1986

34 2305 Withdrawn

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické oznamovacie zariadenia v bytových domoch

Release Date: 01.06.1988

03 8371 Withdrawn

Protikorózna ochrana v zemi uložených oznamovacích káblov s olovenými, hliníkovými a oceľovými obalmi

Release Date: 01.02.1989

34 2305 Withdrawn

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické oznamovacie zariadenia v bytových domoch

Release Date: 01.05.1991

36 7211 Withdrawn

Spoločný príjem a rozvod televíznych a rozhlasových signálov. Systémy

Release Date: 10.05.1991

36 7211 Withdrawn

Spoločný príjem a rozvod televíznych a rozhlasových signálov. Aktívne a pasívne prvky systémov

Release Date: 10.05.1991

03 8371 Withdrawn

Protikorózna ochrana v zemi uložených oznamovacích káblov s olovenými, hliníkovými a oceľovými obalmi

Release Date: 01.09.1991

36 7211 Withdrawn

Káblové distribučné systémy pre televízne a rozhlasové signály. Časť 3: Aktívne koaxiálne širokopásmové distribučné zariadenia

Release Date: 01.05.1999

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 7: Požiadavky na systém

Release Date: 01.12.1999

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky

Release Date: 01.01.2000

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2: Elektromagnetická kompatibilita zariadení (obsahuje zmenu A1:1997)

Release Date: 01.10.2000

36 7211 Withdrawn

Káblové distribučné systémy pre televízne, rozhlasové a interaktívne multimediálne signály. Časť 9: Rozhrania pre hlavné stanice televíznych káblových rozvodov a družicových spoločných antén a pre podobné profesionálne zariadenia spracúvajúce transportné toky DVB/MPEG-2

Release Date: 01.07.2001

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 9: Rozhrania pre hlavné stanice televíznych káblových rozvodov a družicových spoločných televíznych antén a pre podobné profesionálne zariadenia spracúvajúce transportné toky DVB/MPEG-2

Release Date: 01.11.2001

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky

Release Date: 01.11.2001

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2: Elektromagnetická kompatibilita zariadení (obsahuje zmenu A1:1997)

Release Date: 01.11.2001

36 7211 Withdrawn

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 7: Požiadavky na systém

Release Date: 01.11.2001

Dotaz zabral 0,418s.