Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 77.150.10

Počet záznamov: 191

Back
42 7333 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Výkovky. Časť 2: Mechanické vlastnosti a požiadavky na doplnkové vlastnosti

Vydanie: 01.04.1999

42 7730 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Vysokofrekvenčne zvárané rúrky. Časť 4: Medzné odchýlky rozmerov a tvaru pre štvorcové, obdÍžnikové a tvarové rúrky

Vydanie: 01.09.2001

42 7730 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Vysokofrekvenčne zvárané rúrky. Časť 3: Medzné odchýlky rozmerov a tvaru pre kruhové rúrky

Vydanie: 01.09.2001

42 1425 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Predvalky na všeobecné používanie. Časť 2: Špecifikácia pre predvalky valcované za studena

Vydanie: 01.11.2001

42 0409 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Skúšobné metódy. Skúška anizotropie plechov a pásov (kalíškovacia)

Vydanie: 01.11.2001

42 7333 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Výkovky. Časť 3: Tolerancie rozmerov a tvaru

Vydanie: 01.08.2002

42 1442 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Liaty polovýrobok na tvárnenie. Časť 1: Technické dodacie podmienky

Vydanie: 01.08.2002

34 8340 Valid

Osvetľovacie stožiare. Časť 6: Požiadavky na hliníkové osvetľovacie stožiare

Vydanie: 01.12.2002

42 7730 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Vysokofrekvenčne švove zvárané rúry. Časť 1: Technické dodacie podmienky

Vydanie: 01.07.2003

42 7730 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Vysokofrekvenčne švove zvárané rúry. Časť 2: Mechanické vlastnosti

Vydanie: 01.07.2003

42 0670 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Označovanie legovaného hliníka v ingotoch na pretavenie, v predzliatinách a odliatkoch. Časť 2: Systém označovania chemickými značkami

Vydanie: 01.09.2003

42 0670 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Označovanie legovaného hliníka v ingotoch na pretavenie, v predzliatinách a odliatkoch. Časť 3: Pravidlá zápisu chemického zloženia

Vydanie: 01.09.2003

42 1425 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Predvalky na všeobecné používanie. Časť 1: Špecifikácie na výrobky valcované za tepla

Vydanie: 01.09.2003

42 0670 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Označovanie legovaného hliníka v ingotoch na pretavenie, v predzliatinách a odliatkoch. Časť 1: Systém číselného označovania

Vydanie: 01.10.2003

42 4020 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Výrobky používané na železničné konštrukcie. Technické dodacie podmienky. Časť 1: Pretláčané výrobky

Vydanie: 01.01.2004

42 7332 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Pásy, plechy a hrubé plechy. Časť 3: Tolerancie rozmerov a tvaru výrobkov valcovaných za tepla

Vydanie: 01.05.2004

42 1410 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Nelegované hliníkové ingoty na pretavenie. Špecifikácie

Vydanie: 01.09.2004

42 0674 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Odliatky. Chemické zloženie odliatkov určených na styk s požívatinami

Vydanie: 01.11.2004

42 0675 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Tvárnené výrobky. Chemické zloženie polotovarov používaných na výrobu predmetov určených na styk s požívatinami

Vydanie: 01.11.2004

42 4020 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Výrobky na použitie v konštrukčných aplikáciách pre železnice. Technické podmienky na dodanie a inšpekciu. Časť 2: Plechy a hrubé plechy

Vydanie: 01.01.2005

42 1453 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Špecifické požiadavky na chemické zloženie výrobkov na výrobu obalov a zložiek obalov

Vydanie: 01.01.2005

Dotaz zabral 0,397s.