Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.010.99

Number of records: 20

Back
49 0040 Valid

Guľatina a rezivo. Environmentálne vyhlásenia výrobkov. Pravidlá pre skupinu výrobkov z dreva a na báze dreva určené na používanie v stavebníctve

Release Date: 01.09.2014

73 0913 Valid

Trvalá udržateľnosť výstavby. Návod na implementáciu EN 15804

Release Date: 01.12.2016

73 0914 Valid

Trvalá udržateľnosť výstavby. Prídavné kategórie environmentálnych vplyvov a indikátorov. Základné informácie a možnosti. Vyhodnotenie možnosti pridávania kategórií environmentálnych vplyvov a súvisiacich ukazovateľov a metódy výpočtu na posúdenie environmentálnych vlastností budov.

Release Date: 01.04.2017

74 6190 Valid

Okná a dvere. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Pravidlá pre skupinu výrobkov okien a dvier

Release Date: 01.05.2021

73 0911 Valid

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Komunikačné formáty v podnikateľskom prostredí

Release Date: 01.02.2022

72 2103 Valid

Cement a stavebné vápno. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Pravidlá pre skupinu výrobkov dopĺňajúce EN 15804

Release Date: 01.01.2023

73 0912 Valid

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny stavebných produktov

Release Date: 01.03.2023

95 0113 Valid

Posudzovanie výkonnosti a stavu budov a inžinierskych stavieb. Rámec na posudzovanie v rámci manažérstva hmotného majetku

Release Date: 01.01.2024

73 0916 Valid

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Horizontálne pravidlá v podnikateľsko-zákazníckom prostredí

Release Date: 01.02.2024

73 0910 Valid

Trvalá udržateľnosť výstavby. Údaje o kvalite pre environmentálne hodnotenie produktov a stavieb. Výber a použitie údajov

Release Date: 01.07.2024

73 0910 Withdrawn

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o výrobkoch. Metodika na výber a použitie generických údajov

Release Date: 01.08.2010

73 0912 Withdrawn

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny stavebných produktov

Release Date: 01.08.2012

73 0912 Withdrawn

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny stavebných produktov

Release Date: 01.08.2014

72 2103 Withdrawn

Cement a stavebné vápno. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Pravidlá pre skupinu výrobkov dopĺňajúcich EN 15804

Release Date: 01.08.2017

72 2103 Withdrawn

Cement a stavebné vápno. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Pravidlá pre skupinu výrobkov dopĺňajúce EN 15804

Release Date: 01.08.2019

73 0912 Withdrawn

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny stavebných produktov

Release Date: 01.05.2020

74 6190 Withdrawn

Okná a dvere. Environmentálne vyhlásenia o výrobkoch. Pravidlá skupiny výrobkov pre okná a dvere

Release Date: 01.08.2020

73 0912 Withdrawn

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny stavebných produktov

Release Date: 01.11.2021

72 2103 Withdrawn

Cement a stavebné vápno. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Pravidlá pre skupinu výrobkov dopĺňajúcich EN 15804

Release Date: 01.07.2022

73 0916 Withdrawn

Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Horizontálne pravidlá v podnikateľsko-zákazníckom prostredí

Release Date: 01.02.2023

Dotaz zabral 0,436s.