Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN 1992-1-1

STN EN 1992-1-1

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 1992-1-1
Platnosť: Zrušená
Počet strán: 200
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 36,30€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32,67€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36,30€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47,19€
Slovenský názov: Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy
Anglický názov: Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings
Dátum vydania: 01. 07. 2006
Dátum zrušenia: 01. 12. 2015
ICS: 91.010.30, 91.080.40
Triediaci znak: 73 1201
Úroveň zapracovania: idt EN 1992-1-1:2004
Vestník: 06/06
Zmeny: Zmena *NA V 03/07, Oprava *AC V 05/08, Oprava *AC2 V 01/11, Zmena *NA/Z1 V 05/13, Zmena A1 V 05/15
Nahradzujúce normy: STN EN 1992-1-1+A1:2015-06 (73 1201)
Nahradené normy: STN P ENV 1992-1-1:1999-05 (73 1201), STN P ENV 1992-1-5:1999-01 (73 1201), STN P ENV 1992-1-6:1999-03 (73 1201), STN P ENV 1992-3:2002-02 (73 1201), STN P ENV 1992-1-4:1999-01 (73 1203), STN P ENV 1992-1-3:1999-04 (73 1211), STN 72 3149:1985-12, STN 73 1201:1986-08, STN 73 1202:1992-10, STN 73 1204:1986-04, STN 73 1205:1980-05, STN 73 1208:1986-09, STN 73 1230:1990-10, STN 73 1203:1991-03, STN 73 1211:1987-02, STN 73 1251:1969-03, STN 73 2001:1970-07, STN 73 6206:1971-03, STN EN 1992-1-1:2005-10 (73 1201)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Eurokód 2 sa používa pre navrhovanie konštrukcií budov a inžinierskych stavieb z prostého, vystuženého a predpätého betónu. Spĺňa princípy a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a používateľnosti konštrukcií a zásady ich návrhu a overenia, ktoré sú dané v EN 1990 Zásady navrhovania konštrukcií.