Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 03.100.01

Number of records: 58

Back
01 0382 Valid

Riadenie rizika v projektoch. Pokyny na používanie

Release Date: 01.08.2014

83 0010 Valid

Ochrana spoločnosti. Videodohľad. Interoperabilita výstupov (ISO 22311: 2012)

Release Date: 01.04.2015

95 0107 Valid

Údržba. Údržba v manažérstve hmotného majetku

Release Date: 01.06.2015

01 0106 Valid

Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie

Release Date: 01.02.2019

83 0011 Valid

Ochrana spoločnosti. Usmernenie na vytváranie partnerských dohôd (ISO 22397: 2014)

Release Date: 01.03.2019

83 0012 Valid

Ochrana spoločnosti. Masová evakuácia. Usmernenie na plánovanie (ISO 22315: 2014)

Release Date: 01.03.2019

01 0381 Valid

Manažérstvo rizika. Návod

Release Date: 01.03.2019

96 5021 Valid

Návod na služby manažérskeho poradenstva (ISO 20700: 2017)

Release Date: 01.05.2019

95 0110 Valid

Metóda posudzovania stavu nehnuteľného majetku

Release Date: 01.04.2020

95 0109 Valid

Rámec inšpekcie založenej na riziku

Release Date: 01.07.2020

01 0105 Valid

Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti (ISO 26000: 2010) (Norma je identická s STN ISO 26000 z júna 2011)

Release Date: 01.02.2021

01 0105 Valid

Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti (ISO 26000: 2010) (Norma je identická s STN ISO 26000 z júna 2011)

Release Date: 01.02.2021

01 0312 Valid

Posudzovanie manažérstva inovácií. Usmernenie (ISO/TR 56004: 2019)

Release Date: 01.02.2021

97 4108 Valid

Bezpečnosť a odolnosť. Návod na proces hodnotenia zložitosti

Release Date: 01.05.2021

83 0001 Valid

Ochrana a prispôsobilosť spoločnosti. Terminológia (ISO 22300: 2021)

Release Date: 01.06.2021

01 0312 Valid

Manažérstvo inovácií. Základy a slovník (ISO 56000: 2020)

Release Date: 01.07.2021

01 0312 Valid

Manažérstvo inovácií. Systém manažérstva inovácií. Usmernenie (ISO 56002: 2019)

Release Date: 01.07.2021

01 0312 Valid

Manažérstvo inovácií. Nástroje a metódy pre inovačné partnerstvo. Usmernenie (ISO 56003: 2019)

Release Date: 01.07.2021

95 4005 Valid

Cestovný ruch a súvisiace služby. Požiadavky a usmernenie na zníženie šírenia Covid-19 v cestovnom ruchu (ISO/PAS 5643: 2021)

Release Date: 01.07.2021

95 4005 Valid

Cestovný ruch a súvisiace služby. Požiadavky a usmernenie na zníženie šírenia Covid-19 v cestovnom ruchu. Európska vizuálna identita

Release Date: 01.07.2021

83 0002 Valid

Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva kontinuity podnikania. Požiadavky (ISO 22301: 2019)

Release Date: 01.08.2021

Dotaz zabral 0,409s.