Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 23.040.99

Number of records: 85

Back
03 8021 Valid

Ochrana kovových materiálov pred koróziou. Návod na hodnotenie pravdepodobnosti korózie v rozvodoch a zásobníkoch vody. Časť 3: Vplyv faktorov na žiarové pozinkovanie železných materiálov

Release Date: 01.06.2005

03 8021 Valid

Ochrana kovových materiálov pred koróziou. Návod na hodnotenie pravdepodobnosti korózie v rozvodoch a zásobníkoch vody. Časť 4: Vplyv faktorov na nehrdzavejúce ocele

Release Date: 01.06.2005

03 8021 Valid

Ochrana kovových materiálov pred koróziou. Návod na hodnotenie pravdepodobnosti korózie v rozvodoch a zásobníkoch vody. Časť 5: Vplyv faktorov na liatinu, nelegované a nízkolegované ocele

Release Date: 01.06.2005

38 6416 Valid

Penotvorné roztoky na zisťovanie úniku plynu v inštaláciách

Release Date: 01.08.2005

42 6777 Valid

Oceľové rúry a tvarovky pre pobrežné a príbrežné potrubia. Za tepla nanášané živičné materiály na vonkajší povlak

Release Date: 01.04.2006

03 8390 Valid

Meracie techniky v katódovej ochrane

Release Date: 01.03.2007

42 6779 Valid

Oceľové rúry na pobrežné a príbrežné vodovodné potrubia. Vnútorne aplikované tekuté epoxidové povlaky na ochranu pred koróziou

Release Date: 01.07.2007

03 8333 Valid

Katodická ochrana. Vonkajšie organické povlaky na ochranu proti korózii v zemi alebo vo vode uložených oceľových potrubí a používané pri pôsobení katodickej ochrany. Páskové a zmršťovacie materiály

Release Date: 01.11.2008

42 6773 Valid

Oceľové rúry a tvarovky pre potrubia uložené v pôde alebo vo vode. Vonkajšie povlaky z polyuretánu alebo modifikovaného polyuretánu nanášané v kvapalnom stave

Release Date: 01.06.2012

34 1508 Valid

Účinky elektromagnetickej interferencie spôsobenej vysokonapäťovými elektrickými trakčnými sieťami striedavého prúdu a/alebo vysokonapäťovými napájacími sieťami striedavého prúdu na potrubia

Release Date: 01.11.2012

75 6135 Valid

Systémy na renováciu kanalizačných potrubí a stôk. Výstelkovanie pevne ukotvenou (resp. zakotvenou) vnútornou vrstvou z plastu (RAPL)

Release Date: 01.04.2015

69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 7: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia medzipriestorov, ochranných povlakov a ochranných plášťov

Release Date: 01.01.2017

69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 6: Senzory v monitorovacích sondách

Release Date: 01.01.2017

69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 5: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia meracích systémov v nádrži a tlakových potrubných systémov

Release Date: 01.01.2017

69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 4: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia systémov zisťovania netesností založených na senzoroch

Release Date: 01.01.2017

69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia kvapalinových systémov nádrží

Release Date: 01.01.2017

69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia tlakových a vákuových systémov

Release Date: 01.01.2017

69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 1: Všeobecné princípy

Release Date: 01.01.2017

14 8103 Valid

Vlastnosti prenosných detektorov netesností a stacionárnych detektorov plynu pre všetky chladivá

Release Date: 01.09.2020

03 8378 Valid

Všeobecné zásady katódovej ochrany kovových konštrukcií uložených na pevnine v pôde alebo vo vode

Release Date: 01.10.2020

38 3380 Valid

Potrubia diaľkového chladenia. Priemyselne vyrábané ohybné rúrové systémy. Časť 1: Klasifikácia, všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.01.2021

Dotaz zabral 0,325s.