Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.040

Number of records: 848

Back
87 0362 Valid

Neverejná telekomunikačná sieť (PTN). Protokol medziústredňovej signalizácie. Doplnková služba - ponuka volania

Release Date: 01.12.1995

87 0363 Valid

Neverejná telekomunikačná sieť (PTN). Špecifikácia, funkčné modely a informačné toky. Doplnková služba - ochrana volania a porušenie ochrany volania

Release Date: 01.12.1995

87 0364 Valid

Neverejná telekomunikačná sieť (PTN). Protokol medziústredňovej signalizácie. Doplnková služba - ochrana volania a porušenie ochrany volania

Release Date: 01.12.1995

73 6021 Valid

Svetelné signalizačné zariadenia. Umiestnenie a použitie návestidiel

Release Date: 01.12.1995

87 0405 Valid

Problematika sietí (NA). Veľkomestské siete (MAN). Prepájanie spojovacích systémov (MSS) v MAN prostredníctvom rozhrania asynchrónneho prenosového módu (ATM)

Release Date: 01.12.1995

87 0131 Valid

Rádiové zariadenia a systémy (RES). Požiadavky na rozhranie zabezpečujúce vzájomnú súčinnosť bezdrôtových telefónnych prístrojov v kmitočtovom pásme 864.1 MHz až 868.1 MHz, vrátane ich prístupu do verejných sietí

Release Date: 01.12.1995

87 0283 Valid

Podnikové telekomunikácie (BTC). Dovolené menovité hlasitosti a hodnoty ozvien pre neverejné siete digitálne pripojené na verejnú sieť

Release Date: 01.12.1995

87 0020 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 1). Systém skúšok zhodnosti mobilných staníc. Časť 1: Špecifikácia zhodnosti mobilnej stanice

Release Date: 01.12.1995

87 0344 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Systém signalizácie č. 7. Špecifikácia skúšok aplikačnej časti transakčných možností (TCAP)

Release Date: 01.12.1995

87 0347 Valid

Signalizačné protokoly a spojenie (SPS). Rozhranie V v digitálnej miestnej ústredni (LE). Rozhranie V 5.2 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 1: Špecifikácia rozhrania V 5.2

Release Date: 01.12.1995

87 0347 Valid

Signalizačné protokoly a spojenie (SPS). Rozhranie V v digitálnej miestnej ústredni (LE). Rozhranie V 5.2 na podporu prístupovej siete (AN). Časť 2: Proforma vyhlásenie o zhode implementácie protokolu (PICS)

Release Date: 01.12.1995

01 1690 Valid

Hláskovacie tabuľky

Release Date: 01.03.1997

87 0603 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Spolupráca verejnej pozemnej mobilnej siete (PLMN) a verejnej paketovej dátovej siete/digitálnej siete integrovaných služieb (PSPDN/ISDN) na podporu služieb prenosu dát s prepájaním paketov (GSM 09.06)

Release Date: 01.12.1997

87 0604 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Všeobecné požiadavky na spoluprácu verejnej pozemnej mobilnej siete (PLMN) a digitálnej siete integrovaných služieb (ISDN) alebo verejnej telefónnej siete (PSTN) (GSM 09.07)

Release Date: 01.12.1997

87 0600 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Požiadavky na signalizáciu pri spolupráci digitálnej siete integrovaných služieb (ISDN) alebo verejnej telefónnej siete (PSTN) a verejnej pozemnej mobilnej siete (PLMN) (GSM 09.03)

Release Date: 01.12.1997

87 0253 Valid

Technické zariadenia (EE). Uzemnenie a prepojenie telekomunikačných zariadení v telekomunikačných ústredniach

Release Date: 03.08.1998

87 0375 Valid

Ľudské faktory (HF). Piktogramy pre videotelefónne spojenie typu bod- bod

Release Date: 03.08.1998

87 0298 Valid

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Asynchrónny prenosový mód (ATM). Funkčné vlastnosti asynchrónneho prenosového módu v B-ISDN

Release Date: 03.08.1998

87 0298 Valid

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Asynchrónny prenosový mód (ATM). Špecifikácia vrstvy ATM v B-ISDN

Release Date: 03.08.1998

87 0301 Valid

Širokopásmová digitálna sieť integrovaných služieb (B-ISDN). Riadenie prevádzkového toku a preťaženia v B-ISDN

Release Date: 03.08.1998

87 0399 Valid

Služby na princípe prepájania rámcov. Časť 2: Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Transportná služba na princípe prepájania rámcov. Definícia služby

Release Date: 03.08.1998

Dotaz zabral 0,317s.