Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.320

Number of records: 295

Back
37 8370 Valid

Elektrické prístroje na detekciu horľavých plynov v obytných budovách. Časť 1: Skúšobné metódy a požiadavky na prevádzkové vlastnosti

Release Date: 01.06.2009

33 4597 Valid

Poplachové systémy. Kombinované a integrované poplachové systémy. Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.06.2009

33 4599 Valid

Poplachové systémy. Termíny a definície

Release Date: 01.09.2009

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 3: Ústredne

Release Date: 01.02.2010

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém

Release Date: 01.04.2010

35 4152 Valid

Zvukové signálne prístroje pre domácnosť a na podobné účely

Release Date: 01.06.2010

33 4591 Valid

Komentár k STN P CLC/TS 50131-7: 2004. Prehliadky a funkčné skúšky EZS. Odborné prehliadky elektrickej inštalácie

Release Date: 01.06.2010

36 4817 Valid

Aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na kochleárne a sluchové implantovateľné systémy mozgového kmeňa

Release Date: 01.07.2010

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém

Release Date: 01.04.2011

37 8331 Valid

Elektronické prenosné a premiestniteľné prístroje na detekciu a/alebo meranie oxidu uhličitého a oxidu uhoľnatého vo vnútornom ovzduší. Požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.07.2011

33 4590 Valid

Poplachové systémy. Časť 4: Elektromagnetická kompatibilita. Norma na skupinu výrobkov: Požiadavky na odolnosť súčastí požiarnych, zabezpečovacích a tiesňových systémov, systémov CCTV, systémov kontroly vstupu a systémov privolania pomoci

Release Date: 01.06.2012

33 4590 Valid

Poplachové systémy. Časť 5: Skúšobné metódy vplyvu prostredia

Release Date: 01.07.2012

33 4596 Valid

Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky na poplachové prenosové systémy

Release Date: 01.10.2012

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 5-4: Skúšanie kompatibility systému pre zariadenia EZS/TPS umiestnené v chránených priestoroch

Release Date: 01.10.2012

33 4594 Valid

Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 3: Miestna jednotka a ovládač

Release Date: 01.01.2013

99 9712 Valid

Prístroje na dychovú skúšku na alkohol pre širokú verejnosť. Požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.02.2013

33 5010 Valid

Požiadavky na prenosné elektrické prístroje určené na meranie parametrov spalín vykurovacích zariadení. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.03.2013

33 5010 Valid

Požiadavky na prenosné elektrické prístroje určené na meranie parametrov spalín vykurovacích zariadení. Časť 2: Požiadavky na prevádzkové vlastnosti prístrojov používaných pri povinných kontrolách a hodnoteniach

Release Date: 01.03.2013

33 5010 Valid

Požiadavky na prenosné elektrické prístroje určené na meranie parametrov spalín vykurovacích zariadení. Časť 3: Požiadavky na prevádzkové vlastnosti prístrojov používaných pri nepovinných servisných službách plynových vykurovacích zariadení

Release Date: 01.03.2013

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-1: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (akustické)

Release Date: 01.08.2013

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-2: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (pasívne)

Release Date: 01.08.2013

Dotaz zabral 0,414s.