Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 29.120.60

Počet záznamov: 144

Back
35 4190 Valid

Elektrické príslušenstvo. Ističe a podobné zariadenia na použitie v domácnostiach. Pomocné kontaktné jednotky

Vydanie: 01.08.2001

35 7183 Valid

Plynom izolované oddelenia rozvádzačov na striedavý prúd pre menovité napätia nad 1 kV do 52 kV vrátane

Vydanie: 01.01.2002

35 4221 Valid

Vypínače vysokého napätia na striedavý prúd. Návod na hodnotenie seizmickej odolnosti vypínačov vysokého napätia na striedavý prúd

Vydanie: 01.01.2002

35 7110 Valid

Metóda stanovenia oteplenia extrapoláciou pre čiastočne typovo skúšané rozvádzače (PTTA) pre spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia

Vydanie: 01.01.2002

35 4184 Valid

Elektrické príslušenstvo. Prenosné prístroje s ochranou na rozdielový prúd bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné používanie (PRCD)

Vydanie: 01.10.2003

35 4190 Valid

Elektrické príslušenstvo. Ističe a podobné zariadenia na použitie v domácnostiach. Pomocné kontaktné jednotky

Vydanie: 01.02.2004

35 4184 Valid

Elektrické príslušenstvo. Prenosné prístroje s ochranou na rozdielový prúd bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné používanie (PRCD)

Vydanie: 01.04.2004

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 1: Všeobecne

Vydanie: 01.08.2004

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 4: Vonkajšie odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Vydanie: 01.08.2004

35 4190 Valid

Elektrické príslušenstvo. Ističe a podobné zariadenia na použitie v domácnostiach. Pomocné kontaktné jednotky

Vydanie: 01.01.2006

35 4184 Valid

Elektrické príslušenstvo. Prenosné prístroje s ochranou na rozdielový prúd bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné používanie (PRCD)

Vydanie: 01.04.2011

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače

Vydanie: 01.01.2013

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače

Vydanie: 01.02.2014

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 4: Vonkajšie odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Vydanie: 01.02.2014

35 4190 Valid

Elektrické príslušenstvo. Ističe a podobné zariadenia na použitie v domácnostiach. Pomocné kontaktné jednotky

Vydanie: 01.06.2015

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače

Vydanie: 01.12.2016

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače

Vydanie: 01.12.2016

35 7001 Withdraw

Hlavná domová skriňa pre koncové pripojenie siete HDS 1

Vydanie: 21.03.1956

35 7002 Withdraw

Hlavná domová skriňa pre koncové pripojenie siete HDS 2

Vydanie: 21.03.1956

35 7003 Withdraw

Hlavná domová skriňa pre priebežné vedenie v rúrkach a pre koncové pripojenie HDS 3

Vydanie: 21.03.1956

35 7005 Withdraw

Rozpojovacia istiaca skriňa RIS 1

Vydanie: 23.07.1956

Dotaz zabral 0,417s.