Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.040.01

Počet záznamov: 78

Back
73 0601 Valid

Ochrana stavieb proti radónu z podložia

Vydanie: 01.12.2002

73 4005 Valid

Budovy a ich časti. Určenie životnosti. Časť 3: Hodnotenie stavu a cyklické prehliadky

Vydanie: 01.06.2005

74 7310 Valid

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 1: Špecifikácia projektu a realizácia (ISO 16484-1: 2010)

Vydanie: 01.04.2011

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele

Vydanie: 01.04.2011

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele

Vydanie: 01.04.2011

95 0106 Valid

Kritériá návrhu, manažérstva a riadenia činností údržby budov

Vydanie: 01.05.2012

73 4005 Valid

Budovy a ich časti. Plánovanie životnosti. Časť 1: Všeobecné princípy a rámec

Vydanie: 01.03.2013

73 0903 Valid

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie sociálnych aspektov budov. Metodika výpočtu

Vydanie: 01.02.2015

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele

Vydanie: 01.09.2015

73 0904 Valid

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie ekonomických vlastností budov. Výpočtové metódy

Vydanie: 01.03.2019

74 7302 Valid

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Elektronické systémy pre domácnosti a budovy. Komunikácia KNXnet/IP (ISO 22510: 2019)

Vydanie: 01.08.2020

74 7400 Valid

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 6: Posúdenie zhody dátovej komunikácie (ISO 16484-6: 2020)

Vydanie: 01.10.2020

73 0120 Valid

Prístupnosť a použiteľnosť zastavaného prostredia. Funkčné požiadavky

Vydanie: 01.07.2021

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele

Vydanie: 01.08.2021

73 0121 Valid

Prístupnosť a použiteľnosť zastavaného prostredia. Kritéria a špecifikácie technických parametrov

Vydanie: 01.09.2021

73 0122 Valid

Prístupnosť a použiteľnosť zastavaného prostredia. Posudzovanie zhody

Vydanie: 01.09.2021

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 5: Inštalácia (ISO 11855-5: 2021)

Vydanie: 01.12.2021

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 3: Návrh a dimenzovanie (ISO 11855-3: 2021)

Vydanie: 01.12.2021

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 4: Dimenzovanie a výpočet dynamického vykurovania a chladiacej kapacity systémov tepelne aktívnych budov (TABS) (ISO 11855-4: 2021)

Vydanie: 01.12.2021

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 1: Definície, symboly a kritéria komfortu (ISO 11855-1: 2021)

Vydanie: 01.12.2021

06 0245 Valid

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 2: Stanovenie tepelnej a chladiacej kapacity (ISO 11855-2: 2021)

Vydanie: 01.01.2022

Dotaz zabral 0,406s.