Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.140.01

Počet záznamov: 37

Back
73 0533 Valid

Akustika. Meranie hladiny akustického tlaku z technických zariadení budov. Technická metóda (ISO 16032: 2004)

Vydanie: 01.03.2005

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 5: Návod na implementáciu

Vydanie: 01.10.2009

96 2001 Valid

Facility management. Časť 5: Návod na procesy vo facility managemente

Vydanie: 01.05.2012

96 2001 Valid

Facility management. Časť 3: Návod na kvalitu vo facility managemente

Vydanie: 01.05.2012

96 2001 Valid

Facility management. Časť 6: Meranie plôch a priestorov vo facility managemente

Vydanie: 01.05.2012

96 2001 Valid

Facility management. Časť 4: Kategorizácia, klasifikácia a štruktúry vo facility managemente

Vydanie: 01.05.2012

96 2001 Valid

Facility management. Časť 7: Smernica pre benchmarking výkonnosti

Vydanie: 01.04.2013

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 1: Vrstvový model protokolu

Vydanie: 01.10.2014

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 2: Komunikácia prostredníctvom krútenej dvojlinky

Vydanie: 01.10.2014

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 3: Komunikácia prostredníctvom vedenia nízkonapäťového elektrického napájania

Vydanie: 01.10.2014

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy. Časť 4: Komunikácia prostredníctvom protokolu IP

Vydanie: 01.10.2014

73 0594 Valid

Tepelnovlhkostné vlastnosti zariadení budov a priemyselných prevádzok. Výpočet difúzie vodnej pary. Izolačné systémy studených potrubí (ISO 15758: 2014)

Vydanie: 01.11.2014

12 7015 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 1: Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika. Modul M1-6

Vydanie: 01.11.2019

12 7015 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 2: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-1. Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika. (Modul M1-6)

Vydanie: 01.11.2019

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 7: Komunikácia prostredníctvom internetových protokolov

Vydanie: 01.07.2020

74 7400 Valid

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 6: Posúdenie zhody dátovej komunikácie (ISO 16484-6: 2020)

Vydanie: 01.10.2020

73 0528 Valid

Akustika. Meranie vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti a zvuku technických zariadení. Prevádzková metóda (ISO 10052: 2021)

Vydanie: 01.10.2021

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 8: Komunikácia prostredníctvom širokopásmového pripojenia cez siete Power Line – s internetovými protokolmi

Vydanie: 01.12.2021

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 9: Bezdrôtová komunikácia v pásmach ISM

Vydanie: 01.12.2021

74 7402 Valid

Automatizácia v budovách a riadiace systémy. Riadiace aplikácie

Vydanie: 01.11.2022

73 0556 Valid

Tepelná izolácia technických zariadení budov a priemyselných inštalácií. Výpočtové pravidlá (ISO 12241: 2022, opravená verzia 2022-11)

Vydanie: 01.03.2023

Dotaz zabral 0,412s.