Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.140.65

Počet záznamov: 101

Back
36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Vydanie: 01.06.2004

36 1077 Valid

Metódy merania funkčných vlastností elektrických akumulačných ohrievačov vody na domáce účely

Vydanie: 01.11.2004

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-73: Osobitné požiadavky na stabilné ponorné ohrievače

Vydanie: 01.02.2005

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Vydanie: 01.08.2005

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-73: Osobitné požiadavky na stabilné ponorné ohrievače

Vydanie: 01.12.2006

07 0708 Valid

Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Kotly zhotovenia B s menovitým tepelným príkonom väčším ako 300 kW, ale najviac 1000 kW

Vydanie: 01.01.2007

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Vydanie: 01.02.2008

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Vydanie: 01.08.2009

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-73: Osobitné požiadavky na stabilné ponorné ohrievače

Vydanie: 01.06.2010

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

Vydanie: 01.01.2011

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-67: Osobitné požiadavky na stroje na ošetrovanie podláh na komerčné použitie

Vydanie: 01.05.2013

06 1012 Valid

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 1: Posudzovanie hospodárnosti dodávky teplej vody

Vydanie: 01.02.2016

36 1077 Valid

Účinnosť akumulačných ohrievačov vody pre domácnosť a skúšobné metódy

Vydanie: 01.04.2016

06 1414 Valid

Zásobníkové ohrievače vody na plynné palivá na ohrev úžitkovej vody určené pre domácnosť

Vydanie: 01.10.2016

36 1061 Valid

Elektrické prietokové ohrievače vody. Časť 2-1: Metódy merania funkčných vlastností. Multifunkčné elektrické prietokové ohrievače vody

Vydanie: 01.10.2016

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 6-4: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1

Vydanie: 01.08.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 6-3: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-3. Modul M3-6, M4-6, M8-6

Vydanie: 01.10.2017

06 0232 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3: Systémy rozvodu tepla, chladu a teplej úžitkovej vody

Vydanie: 01.10.2017

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 6-10: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7

Vydanie: 01.10.2017

06 0210 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu. Časť 4: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3

Vydanie: 01.10.2017

36 1061 Valid

Elektrické prietokové ohrievače vody. Metódy merania funkčných vlastností. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Vydanie: 01.11.2017

Dotaz zabral 0,407s.